woensdag 1 augustus 2012

Corporate Story


Meer dan een mooi verhaaltje
Wat is de werkelijke bestaansreden van uw organisatie? Wat is de stip aan de horizon waarop u samen met uw medewerkers gericht bent? En waaraan merken uw klanten dat?

Dit soort vragen spelen een belangrijke rol in een corporate story. Een corporate story is het verhaal waarin een organisatie vertelt waar ze vandaan komt, wie zij is en waar ze naartoe gaat. Een corporate story is het kader van waaruit je als organisatie denkt, handelt en praat. Het vormt het uitgangspunt voor de in- en externe communicatie.

Bij voorkeur is een corporate story zo verhalend mogelijk. Zo wordt het begrijpelijk, geloofwaardig en effectief. Het verhaal leent zich om te worden d├│├│rverteld.

Uw medewerkers willen werken voor een organisatie die ertoe doet. In hun baan zoeken ze verbinding met de eigen dromen en ambities, maar ook met elkaar. De corporate story versterkt de binding en betrokkenheid met uw organisatie.

De corporate story is het verhaal om uw organisatie onderscheidend te positioneren. Met als belangrijke doelen het versterken van de betrokkenheid van uw medewerkers, de loyaliteit van uw klanten en uw (merk)reputatie.

De corporate story bepaalt de richting van uw bedrijf. Het biedt een strategisch houvast voor de toekomst en een vertrekpunt voor alle communicatie. Het verhaal is de schakel tussen strategische positionering en een onderscheidende profilering. 

De corporate story roept emoties op, kan je gemakkelijk navertellen en zorgt voor herkenning en erkenning. Een goed verhaal geeft autoriteit en helpt daarmee uw organisatie verder.

De corporate story wordt gemaakt door de hele organisatie. Uiteraard heeft het management een grote inbreng. Leiders zijn de belangrijkste bepalers van het organisatieverhaal. Deze inbreng is echter niet voldoende. Een organisatieverhaal krijgt alleen draagvlak als medewerkers zich erin herkennen. Dat kan alleen als zij betrokken worden bij de ontwikkeling van het verhaal.

De corporate story vormt de basis voor uw strategisch communicatieplan. Het verhaal wordt verankerd in uw interne en externe communicatie, zodat het consistent en consequent wordt uitgedragen. Medewerkers worden ambassadeurs, klanten de beste referenties. Het verhaal wordt zo breed gedragen en steeds breder uitgedragen.

Het maken van een corporate story is dan ook meer dan een mooi verhaaltje alleen.

Ik ontwikkel samen met u het verhaal over uw bedrijf waarin klanten, medewerkers en andere stakeholders zich kunnen herkennen. Een verhaal dat houvast biedt en overtuigt. En dat zich als vanzelf verder vertelt.